ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 

доц., к.т.н. Гусак О.Г.

Сумський державний університет

проф., д.т.н. Дзюба А.П.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

к.т.н., доц. Довжик М.Я.

Сумський національний аграрний університет

проф., к.т.н. Карінцев І.Б.

Сумський державний університет

доц., д.т.н. Парафійнік В.П.

ПАТ «Сумське машинобудівне НВО»

доц., к.т.н. Печкіс Г.

Сілезький технологічний університет

доц., к.т.н. Радіонов О.В.

ТОВ «НВВП «Ферогідродинаміка»

доц., к.т.н. Смірнов А.В.

ПАТ «Сумське машинобудівне НВО»