ТЕМАТИКА

 

  • Проблеми зниження вартості життєвого циклу насосного і компресорного обладнання.
  • Ущільнення нерухомих, аксіально-рухомих з'єднань і обертових валів, підвищення надійності та ефективності ущільнювальних пристроїв насосів і компресорів.
  • Питання гідрогазодинаміки, оптимізації, динаміки і міцності турбомашин та їх вузлів.
  • Зниження шуму і вібрації, вібродіагностика і прогнозування залишкового ресурсу, балансування і динаміка роторів насосів і компресорів.
  • Питання трибології і метрології підшипників і ущільнень, нові матеріали і технології.
  • Екологічно безпечна експлуатація насосного і компресорного обладнання, проблеми енерго- і ресурсозбереження.
  • Комп'ютерний інжиніринг і обчислювальна механіка.