ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Співголови:

к.т.н., проф. Васильєв А.В.

Сумський державний університет

д.т.н., проф. Марцинковський В.А.

Сумський державний університет

к.т.н., доц. Твердохліб І.Б.

Керуюча компанія “Гідравлічні машини і системи”

 

к.е.н. Ямбуренко В.М.

Керуюча компанія “Гідравлічні машини і системи”

 

Члени Оргкомітету:

д.т.н., проф. Адамчак С.

Технологічний університет м. Кельце

д.т.н., проф. Антошевський Б.

Технологічний університет м. Кельце

к.т.н. Давіденко А.М.

ПАТ "ВНДІАЕН"

д.т.н. Кирик Г.В.
Концерн «НІКМАС»

д.т.н., проф. Корчак А.

Сілезький технологічний університет

д.т.н., проф. Козубкова М.

Технічний університет м. Острави

д.т.н., проф. Кундера Ч.

Технологічний університет м. Кельце

к.т.н. доц. Марцинковський В.С.

ТОВ “ТРІЗ”

д.т.н., проф. Тарельник В.Б.

Сумський національний аграрний університет

д.т.н., проф. Фіон М.

Інститут ПіПрайм Університету м. Пуатьє

д.ф-м.н., проф. Чорноус А.М.

Сумський державний університет

  

Відповідальні секретарі Оргкомітету:

к.т.н., доц. Загорулько А.В.

Сумський державний університет

Шрамко С.Б.

АТ “Сумський завод “Насосенергомаш"

 

Робоча група Конференції:

к.т.н. Гудков С.М.

Міщенко С.О.

Сумський державний університет