ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Статті за тематикою Конференції після відбору і рецензування планується опублікувати в електронному журналі Journal of Physics: Conference Series (JPCS)  та у вигляді окремої монографії в серії книг Lecture Notes in Mechanical Engineering (LNME) (статті присвячені питанням досліджень підшипників, ущільнень, роторної динаміки та міцності турбомашин), які включені до реферативних баз даних Scopus і Web of Science, і відносяться до категорії періодичних видань, що належать до квартилі Q3.

У разі публікації статті, участь у Конференції з доповіддю є обов’язковою. Можлива участь у роботі Конференції без публікації та доповіді. Вимоги до оформлення статей можна знайти на сайтах відповідних періодичних видань:

https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/ та https://www.springer.com/us/authors-editors/conference-proceedings/conference-proceedings-guidelines

 

Якщо учасники Конференції зацікавлені в публікації в більш рейтингових періодичних виданнях, то їм рекомендується подавати свої статті до наукових журналів, таких як:

Mechanics & Industry

Journal of Engineering Tribology

Tribology International